خود کشی در حقوق ایران

خود کشی در حقوق ایران

✅ یکی از شرایط تحقق قتل عمد در حقوق ایران دیگری بود مجنی علیه است در حالی که در خودکشی قاتل و مقتول یکی هستند.

✅ موضوع قتل، دیگر کشی است بنابرین کشتن خویش یا خودکشی نمی‌تواند موضوع قتل قرار گیرد به همین دلیل برخی از حقوقدانان وجود شخص قاتل را نیز یکی از اجزاء رکن مادی قتل عمد به شمار آورده‌اند

✅ در قانون مجازات اسلامی هم خود کشی جرم انگاری نشده است وبه تبع آن در فرض عدم موفقیت شخص در کشتن خود قابل پیگرد قانونی و مجازات نیست

✅ معاونت در خودکشی هم جرم نیست؛ چون مجرمیت معاون یک مجرمیت استعاری است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی‌گیرد.
اما بر اساس بند (ب) ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ (هر گاه افراد از طریق سیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده ، مرتکب تحریک، ترغیب، تهدید یا دعوت به خودکشی شده یا آنان را به این امر فریب داده یا شیوه ارتکاب را برای آنان تسهیل کنند یا آموزش دهند به حبس ار ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می شوند)

✅  البته هر چند رفتار مرتکب در این مقرره ماهیتا مصداق معاونت است اما قانون گذار آن را در حکم جرم مستقل قابل مجازات دانسته است

📢🚫استفاده بدون ذکر منبع مشکل خواهد داشت لطفآ با ذکر نام کانال استفاده نمایید

0

آیا روزه خواری در ملاعام جرم است؟

آیا روزه خواری در ملاعام جرم است؟

🖊 روزه خواری به تنهایی در هیچ یک از قواعد قانون مجازات، مورد جرم انگاری قرار نگرفته است. بنابراین هر چند که از منظر شرعی، روزه خواری بدون عذر شرعی حرام است؛ اما چنانچه یک فرد، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچگونه جرمی را از نظر قانون مجازات انجام نداده است اما تظاهر به روزه خواری در ملاعام از نظر قانون جرم قلمداد می شود.

«ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس علنا در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل داری کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

روزه خواری نیز مصداق همین قانون است با روزه خواران در ملأ عام برخورد می شود؛کسانی که اقدام به روزه خواری در ملا عام می کنند به ۱۰ روز تا دو ماه حبس و یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شوند.

0

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص

راهنمای رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی اشخاص👇

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کلیه امور مربوط به رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی اشخاص صرفا از طریق شعب و واحدهای تابعه بانکهاو به صور ذیل امکان‌پذیر می‌باشد:

 ۱- تامین موجودی:
مشتری مبلغ کسری موجودی را به سپرده جاری خود، واریز نموده و بانک پس از رفع برگشت چک و پرداخت مبلغ آن به ذی‌نفع، نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مشتری اقدام می‌نماید.

۲- ارائه لاشه چک برگشتی:
مشتری لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه و بانک در قبال آن به وی رسید تحویل می نماید.

۳- ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به بانک:
در صورت عدم امکان ارائه لاشه چک برگشتی به بانک بنابه دلایلی نظیر مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذی‌نفع چک (شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است.) می‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید. تبصره: چنانچه ذی‌نفع چک شخص حقوقی دولتی و یا نهاد عمومی غیردولتی باشد ، می‌تواند با ارائه نامه رسمی، رضایت خود را اعلام نموده و بانک با دریافت رضایت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء اثر از چک مورد نظر و ابطال آن اقدام نماید.

۴- واریز مبلغ چک به سپرده قرض‌الحسنه جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه:
چنانچه ارائه لاشه چک و یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک امکان‌پذیر نباشد، مشروط به آن که سپرده قرض‌الحسنه جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و توسط مراجع قضایی مسدود نشده باشد، مشتری می‌تواند با واریز معادل کسری موجودی به سپرده قرض‌الحسنه جاری خود، درخواست مسدود شدن وجه مزبور را برای پرداخت چک برگشتی ذی‌ربط تا زمان تعیین تکلیف قطعی چک برگشتی و یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه، به شعبه افتتاح کننده ارائه نماید، در این شرایط شعبه افتتاح کننده موظف است ظرف پنج روز کاری، طی نامه‌ای، تامین وجه چک را به اطلاع شخصی که گواهی‌نامه عدم پرداخت به نام وی صادر شده است، برای مراجعه به بانک و دریافت وجه چک، برساند.

۵- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی

۶- انقضای مدت نگهداری سوابق چک‌های برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی:
در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت هفت سال از تاریخ صدور گواهی‌نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می‌گردد.

تبصره ۱: مقررات مذکور در این بند، به تمامی چک‌های برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ج.ا.ا تسری می‌یابد.
توضیح ۱: در صورتی که مشتری ظرف مدت ده روز کاری پس از برگشت چک، اقدام به تامین کسری موجودی سپرده قرض‌الحسنه جاری، ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذ‌‌ی‌نفع چک به بانک و … ننماید، بانک موظف است اطلاعات مربوط به گواهی‌نامه عدم پرداخت را به سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی ارسال نماید.

تبصره ۲: بانک مکلف است بنا به درخواست مشتری و به منظور آگاهی وی از سوابق چک‌های برگشتی خود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی، اقدام به ارائه صورت کامل تعداد و مشخصات چک‌های برگشتی وی با درج تاریخ برگشت چک نماید. لازم است مشتریان محترم در صورت عدم رفع سوء اثر چک خود، پس از گذشت هفت روز کاری از تاریخ تحویل درخواست خود به شعب بانک اقتصادنوین، به شعبه مربوطه مراجعه و درخواست خود را پیگیری نمایند.

0

بررسی تطبیقی مسئولیت تارک فعل برای قتل در ایران و انگلستان

بررسی تطبیقی مسئولیت تارک فعل برای قتل در ایران و انگلستان

۱⃣ایران🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
تحت شرایطی تارک فعل مسئول قتل عمد خواهد بود:
۱)تارک فعل نقض وظیفه کرده باشد.
۲ )بین ترک فعل و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد.
۳)تارک فعل توانایی انجام اقدام لازم را داشته باشد.
۴)وجود عنصر روانی لازم ازسوی تارک فعل

درصورتی که این شرایط نبود و شرایط قانون خودداری از کمک به مصدومین محقق بود بموجب این قانون مسئول است.
در صورتی که فاقد شرایط این قانون هم باشد مسئول نیست.

۲⃣در حقوق انگلستان🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
اصل براین است که تارک فعل مسئول نیست.
مگر اینکه وظیفه به اقدام داشته باشد.
اگر یکی از شرایط زیر حاصل باشد وظیفه به اقدام ایجاد میشود برای تارک فعل:
۱)وجود رابطه خاص بین تارک فعل و قربانی
۲)تارک فعل بموجب قانون موظف به اقدام باشد.
۳) تارک فعل بموجب قرارداد موظف به اقدام باشد.
۴) تارک فعل اختیاری مسئولیت مراقبت از قربانی را برعهده گرفته باشد.
۵) تارک فعل ایجاد محیط خطرناک کرده باشد.

0

تصرف عدوانے حقوقے

تصرف عدوانے حقوقے

ماده ۱۵۸ قانون آئین دادرسے دادگاه هاے عمومی و انقلاب در امور مدنے، دعواے تصرف عدوانے را این چنین تعریف می ڪند: «دعواے تصرف عدوانے عبارت است از ادعاے متصرف سابق مبنی بر اینڪه دیگرے بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وے خارج ڪرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می ڪند.» این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول می شود؛ بنابراین اگر ڪسی به صورت عدوانے اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگرے را از تصرف او خارج سازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد. همچنین در صورتی ڪه مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید، سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول ڪند، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف جدید صادق نخواهد بود. چنانچه شخصی ملڪ خود را برای مدتے رها ڪند، به نحوے ڪه هیچ تصرفے بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملڪ مورد نظر را تصرف ڪند، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نڪرده، بلڪه ملڪی را ڪه قبلاً از تصرف وے خارج شده بود، تصرف ڪرده است.

***************************

🔰ارڪان سه گانه دعـواے تصرف عـدوانے م. ۱۴۱ (آ.د.مدنی)  شامل

🔅سبق تـصرفات خـواهان
🔅لحوق تصرفات خوانده
🔅عدوانے بودن تصرفات

 〽️همچنین در ماده ۱۶۱،قانونگذار مالڪیت خواهان را شرط تحقق دعوا ندانسته است و در ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مالڪیت خواهان تنها اماره اے بر سبق تصرفات وے بوده و خلاف آن قابل اثبات است.  در بعد حقوقی باید توجه داشت ڪه مدت زمان تصرف سابق خواهان باید به اندازه اے باشد ڪـه او عرفـاً متصرف شناخته شود و این مدت بنا بر نظر قاضی و عرف می تواند متفاوت باشد.

*************************

🌀تصرف عدوانے ڪیفرے

ذیل ماده ۶۹۰ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی جرم تصرف عدوانے را تشڪیل می دهد.
در موضوع تصرف عدوانے ڪیفرے، قاضی مؤظف است پس از طرح شڪایت برابر مقررات قانون آئین دادرسی ڪیفرے رسیدگی ڪرده و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانے، حڪم بدهد. ماده ۶۹۰ نیز فقط درباره اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمے شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیرے از تصرف عدوانے مصوب ۱۳۵۲ استناد ڪرد.  در رویڪرد ڪیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینڪه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است، رأے صادر می ڪند. برخلاف رویڪرد حقوقی ڪه برای صدور رأے سه موضوع، سبق (سابق بودن) تصرف مدعی، لحوق (پیوستن) تصرف مشتڪی عنه (ڪسی ڪه از او شڪایت شده است) و عدوانی بودن تصرف او لازم است.
از سویی، قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی از واژه “متعلق” استفاده ڪرده است و این تدبیر می تواند حاڪی از این موضوع باشد که وے در بعد کیفرے مالڪیت را مهم دانسته و برای اثبات جرم تصرف عدوانے احراز مالڪیت شاڪی را ضرورے تلقی ڪرده است. بنابراین باید توجه داشت ڪه در تصرف عدوانے ڪیفرے جدا از بحث عنصر روانے و احراز سوءنیت، در عنصر مادے قاضی باید مالڪیت شاڪی، لحوق تصرفات متهم و عدوانے و من غیر حق بودن تصرفات او را احراز ڪند تا بتواند نسبت به مجازاتش اقدام نماید. براے احراز مالڪیت ممڪن است نیاز به صدور قرار اناطه هم باشد.

0

تفاوت قبض و تسلیم

تفاوت قبض و تسلیم:

✍✍در نظر بسیاری از اندیشمندان، تسلیم و قبض مانند دو مفهوم ایجاد و وجود، علی‌رغم وحدت در ذات به اعتبار متفاوت هستند. اگرچه تسلیم از سوی بایع و قبض از سوی مشتری صورت می‌پذیرد؛ اما تسلیم زمانی محقق می‌شود که قبض از سوی مشتری صورت ‌گیرد و آثاری چون انتقال ضمان معاوضی بر عمل مشتری (قبض) بار می‌شود و تا زمانی که مشتری مبیع را قبض نکند، بایع از مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض بری نخواهد شد. تسلیم و قبض دو مفهومند که تفاوت آن‌ها حقیقی و واقعی است. قبض و تسلیم دو مرحله‌ی جدا از هم می‌باشند و ممکن است تسلیم مبیع از سوی بایع صورت پذیرد؛ اما مشتری مبیع را قبض نکند. فایده‌ی عملی این جدایی، در آثاری چون انتقال ضمان معاوضی، جابه‌جایی مسئولیت بین خریدار و فروشنده، اعمال حق حبس و … نمود پیدا می‌کند. تسلیم، غایت و نهایت چیزی است که بر بایع واجب است که با قبض عرفی همراه خواهد بود و برائت او از ضمان، منوط به قبض مبیع از سوی مشتری نخواهد بود.

عمل تسلیم و قبض را از جهتی می‌توان به دو نوع تقسیم نمود: ١ – تسلیم فعلی و مادی که عبارت است از قرار دادن مبیع تحت استیلای مشتری؛ مانند تخلیه خانه و دادن کلید آن یا دادن مال منقول به مشتری. ٢ – تسلیم حکمی یا معنوی مانند اینکه مبیع قبل از بیع تحت عنوانی از قبیل اجاره یا عاریه و غیره در اختیار مشتری بوده و سپس عقد بیع واقع شود و به واسطه این توافق، مشتری به عنوان مالک به تصرف خود ادامه دهد. ( ماده ٣٧٣ )

0

وکالت در طلاق

وکالت در طلاق

طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «۱۱۳۸» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «۱۱۱۹» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع و مبارتمطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده ۱۱۱۹ ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»

0

ورشڪستگے

ورشڪستگے

به موجب ماده ۴۱۲ ق. ت ورشڪستگے تاجر یا شرڪت تجارے در نتیجہ توقف از تادیہ وجوهے ڪه برعهده اوست حاصل مے شود.

**********************

🌀اقسام ورشڪستگے

🔻ورشڪستگے عادے: ورشڪسته عادے تاجرے است ڪه از تادیہ  وجوهے ڪه برعهده اوست متوقف کردد و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومے محل اقامت خود اظهار نماید. (م. ۴۱۲ و ۴۱۳ ق. ت)

🔻ورشڪسته به تقصیر: چنانچه اثبات گردد ڪه مخارج شخصے یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است، یا درصورتے ڪه تاجر معاملاتے کرده ڪه براساس عرف موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یڪے از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشڪستگے خریدے بالاتر یا فروشے پایین تر از مظنه روز نماید ورشڪسته به تقصیر مے باشد.(م. ۵۴۱ ق. ت)
🔻ورشڪسته به تقلب: ورشڪسته به تقلب حالت تاجرے است ڪه  دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتے از دارایے هاے خود را مخفے کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صورے از بین برده و هم چنین هر تاجر ورشڪسته ڪه خود را به وسیله اسناد یا صورت دارایے و قروض بطور تقلب مدیون قلمداد کند ورشڪسته ب تقلب است. (م. ۵۴۹ ق. ت)
**********************

🌀اثر ورشڪستگے بر تاجر:

🔅محرومیت تاجر ورشڪسته از دخالت در اموال
🔅تعیین مدیر تصفیه و قائم مقامے وے از تاجر ورشڪسته
🔅محرومیت تاجر از استرداد اموال امانتے
🔅محرومیت از دخل و تصرف در اسناد و مدارڪ تجارتے همچون چڪ و سفتہ و برات
🔅ممنوعیت از دخالت در دفاتر تجارتے
**********************

⚠️نڪته

💠ماده ۴۱۵ قانون تجارت مقرر مے دارد ڪه ورشڪستگے باید به حڪم دادگاه بدایت باشد. بنابراین صدور حڪم ورشڪستگے لزوما از سوے دادگاه است.
**********************

🌀معاملات باطل و بلااثر تاجر

🔻هر صلح محاباتے یا هبه و بطور کلے هر نقل وانتقال بلاعوض
🔻تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل، به هر وسیله
🔻هر معامله ڪه مال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نموده و به ضرر طلبکاران باشد

0

قرار ترک تعقیب

قرار ترک تعقیب

👈این قرار فقط به درخواست شاکی می باشد

👈این قرار فقط در دادسرا قابلیت صدور دارد

👈درخواست صدور این قرار باید قبل از صدور کیفرخواست صورت گیرد

👈این قرار فقط در جرایم قابل گذشت مصداق دارد

👈صدور این قرار فقط توسط دادستان صورت میگیرد

👈صدور این قرار مانع از طرح شکایت مجدد نیست

👈تعقیب مجدد متهم فقط برای یکبار تا یکسال از تاریخ صدور این قرار امکان پذیر است

👈با صدور قرار ترک تعقیب، قرار تامین و نظارت قضایی مآخوذه ملغی میگردد.

0

سازش در دعاوی کیفری و مدنی

سازش در دعاوی کیفری و مدنی

در جرایم قابل گذشت یعنی جرایمی که با گذشت شاکی و متضرر از جرم تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم متوقف می­شود گذشت باید به صراحت و بدون هیچ گونه قید و شرطی باشد.

لذا به گذشت مشروط و معلق در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نخواهد شد. هر گاه ضرر دیدگان از جرم متعدد باشند تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنها شروع می­شود ولی موقوف شدن تعقیب موکول به گذشت همه کسانی است که شکایت کرده­اند. اضافه می­شود حق گذشت در صورت فوت شاکی به ورثه خواهد رسید. برخلاف دعوی خصوصی دعوی عمومی حق مدعی العموم یا دادستان است.یا هر مقام قضایی دیگر عهده­دار امر تعقیب مکلف است دعوی عمومی را به جریان انداخته و تا رسیدن به نتیجه نهایی آن را پیگیری کند.

در جرایم غیر قابل گذشت هر گاه قبل از قطعی شدن حکم شاکی اعلام رضایت کند دادگاه می تواند مجازات متهم را تخفیف دهد یا نوع آن را تغییر دهد. بعد از قطعی شدن حکم نیز در صورت رضایت شاکی قاضی می­تواند به درخواست محکوم علیه در وقت فوق­العاده رسیدگی کند و مجازات را در حدود قانون تخفیف دهد. بر خلاف امور کیفری که از حیث جنبه عموممی سازش بین دادستان و متهم قابل تصور نیست.

در امور مدنی خواهان و خوانده یعنی اصحاب دعوی در هر مرحله از دادرسی می­توانند دعوی را از راه سازش خاتمه دهند. این سازش یا در دادگاه یا در دفتر اسناد رسمی واقع می­شود.

0

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می‌گیرد؟

عقد صلح به جای چه عقودی قرار می‌گیرد؟
عقد صلح به صورت فرعی می‌تواند به جای عقود زیر قرار گیرد:
۱- عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم).
۲- عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم).
۳- عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض).
۴- هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم).
۵- ابراء (اسقاط دین).

☪عقد صلح به ضرر شخص ثالث
چنانچه موضوع صلح با نظم و قواعد عمومی در تعارض باشد، صحیح نیست؛ مانند بستن عقد صلح به منظور محروم کردن شریک از حق شفعه. بر این اساس، چنانچه یکی از شرکا به منظور محروم کردن شریک خود از استفاده از حق شفعه‌اش با شخص ثالثی قرارداد صلح منعقد کند اما در واقع منظورش فروش سهم خود باشد و از عقد صلح به منظور پوشش ظاهری استفاده کند، عقد صلح باطل است و در واقع چنین صلحی به ضرر شخص ثالث است.

☪اثر صلح به نفع شخص ثالث
در عقد صلح می‌توان شرطی را به نفع ثالث کرد؛ به عنوان مثال، شخص الف با شخص ب درباره موضوعی صلح می‌کنند، مشروط بر آنکه یکی از طرفین کاری را به نفع شخص ثالث انجام دهد همچنین می‌توان شرط کرد که منافع چنین شرطی پس از شخص ثالث به ورثه او نیز منتقل شود. صلحی که به این طریق منعقد می‌شود با ورشکسته شدن متعهد فسخ نمی‌شود، مگر آن که در عقد صلح چنین شرطی شده باشد و در صورت قید نشدن چنین شرطی، متعهدله (کسی که در عقد صلح به نفع او شرط شده است) در ردیف سایر طلبکاران ورشکسته قرار گرفته و سهمی از اموال به او می‌رسد.

0

شرایط عقد صلح

شرایط عقد صلح

عقد صلح مانند سایر عقود باید دارای شرایطی باشد:

✅۱- اهلیت (رشد، عقل و بلوغ) باشند و منظور از آن، هم اهلیت در معامله و هم اهلیت در تصرف است و چون تاجر ورشکسته و مرتهن (کسی که مال برای او به رهن گذاشته می‌شود) اهلیت در تصرف ندارند، بنابراین نمی‌توانند طرف عقد صلح واقع شوند.
✅۲- صلح بر امر غیرمشروع باطل است؛ مانند آن کسی که به موجب عقد صلح، حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند. مانند صلح برای آشامیدن شراب که در دین اسلام چنین صلحی حرام است.
✅۳- عقد صلح که برای فرار از دین باشد، باطل است، زیرا عقد چنین صلحی موجب ورود خسارت بر طلبکاران می‌شود و چون جهت چنین عقدی باطل است، خود عقد صلح نیز باطل می‌شود.
✅۴- صلح بر امر باطل نیز باطل است. به عنوان مثال اگر دو نفر زمین مواتی ( زمین موات زمینی است که مالک ندارد و آباد نیست) را با یکدیگر معامله کنند و در این معامله بین آنان اختلافی حاصل شود و سپس بخواهند این اختلاف را به صلح خاتمه دهند، چنین صلحی باطل است زیرا اساس اختلاف در خصوص معامله زمین موات بوده که باطل است.
✅۵- اموال دولتی را نمی‌توان مصالحه کرد زیرا در عقد صلح، مورد صلح باید در مالکیت مطلق شخصی که می خواهد مالش را صلح کند باشد.

0