مواردی که از اتباع بیگانه استثنائا تامین اخذ نمی شود

مواردی که از اتباع بیگانه استثنائا تامین اخذ نمی شود:

۱ در کشور متبوع بیگانه اتباع ایرانی از دادن تامین معاف باشند.

۲  دعاوی راجع به برات، سفته و چک باشد.

۳ دعوای تبعه خارجی متقابل باشد.

۴  دعاوی که مستند به سند رسمی باشد.

۵  دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می شوند.

موارد لغو تعویق

در مدت تعویق صدور حکم، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می‌کند. در صورت اجرا نشدن دستورات دادگاه، قاضی می‌تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار، به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ممنوع خواهد بود.

تعویق ساده و مراقبتی

تعویق به دو شکل ساده یا مراقبتی است.

در تعویق ساده مرتکب به طور کتبی متعهد می‌شود که در مدت تعیین‌شده به وسیله دادگاه، مرتکب جرمی نشود و از نحوه رفتار وی پیش‌بینی شود که در آینده نیز مرتکب جرم نمی‌شود.

در تعویق مراقبتی، علاوه بر شرایط تعویق ساده، مرتکب متعهد می‌شود دستورها و تدابیر مقررشده به وسیله دادگاه را در مدت تعویق رعایت کند یا به موقع اجرا بگذارد که این دو نوع تعویق در ماده ۴۱ قانون مجازات اسلامی عنوان شده است.

دادگاه نمی‌تواند قرار تعویق صدور حکم را به صورت غیابی صادر کند. همچنین در صورتی که متهم در بازداشت باشد، دادگاه پس از صدور قرار تعویق صدور حکم، بلافاصله دستور آزادی وی را صادر می‌کند.

ذکر این نکته نیز ضروری است که دادگاه می‌تواند یعنی اختیار دارد در این مورد تأمین مناسب اخذ کند. البته در هر صورت اخذ تامین نباید به بازداشت مرتکب منتهی شود.

تدابیر تعویق مراقبتی

برای اعمال تعویق مراقبتی که از انواع تعویق صدور حکم محسوب می‌شود، باید تدابیری اتخاذ شود که در ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی آمده است. بر این اساس، حضور به موقع متهم در زمان و مکان تعیین‌شده توسط مقام قضایی یا مددکار اجتماعی ناظر و ارایه اطلاعات، اسناد و مدارک تسهیل‌کننده نظارت بر اجرای تعهدات متهم برای مددکار اجتماعی ضروری است.  همچنین تدبیر دیگری که در این زمینه، قانونگذار به عنوان تدابیر تعویق مراقبتی پیش‌بینی کرده، این است که باید هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه یا جابجایی در مدت کمتر از ۱۵ روز و ارایه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی اعلام شود. کسب اجازه از مقام قضایی نیز به منظور مسافرت به خارج از کشور ضروری است. این تدابیر می‌تواند از سوی دادگاه همراه با برخی تدابیر معاضدتی، از قبیل معرفی مرتکب به نهادهای حمایتی باشد.

✏️دستوراتی که دادگاه در تعویق مراقبتی صادر می‌کند؛
در تعویق مراقبتی، دادگاه صادرکننده قرار می‌تواند با توجه به جرم ارتکابی، خصوصیات مرتکب و شرایط زندگی او به نحوی که در زندگی وی یا خانواده‌اش اختلال اساسی و عمده‌‌ای ایجاد نکند، مرتکب را به اجرای دستوراتی در مدت تعویق ملزم کند.

حرفه‌آموزی یا اشتغال به حرفه‌ای خاص، اقامت یا عدم اقامت در مکان معین، درمان بیماری یا ترک اعتیاد، پرداخت نفقه افراد واجب‌النفقه، خودداری از تصدی تمام یا برخی از وسایل نقلیه موتوری و خودداری از فعالیت حرفه‌ای مرتبط با جرم ارتکابی یا استفاده از وسایل مؤثر در آن از جمله دستوراتی است که دادگاه می‌تواند مرتکب را به اجرای آن در مدت تعویق ملزم کند.

دادگاه این اختیار را نیز دارد که به تشخیص خود، متهم را در مدت تعویق ملزم کند تا از ارتباط و معاشرت با شرکا یا معاونان جرم یا دیگر اشخاص از قبیل بزه‌دیده خودداری کند.

همچنین گذراندن دوره یا دوره‌های خاص آموزش و یادگیری مهارت‌های اساسی زندگی یا شرکت در دوره‌های تربیتی، اخلاقی، مذهبی، تحصیلی یا ورزشی، از دیگر دستورات دادگاه در مدت تعویق مراقبتی است.

جرایم تعزیری که به هیچ وجه شامل مرور زمان نمی شوند

جرایم تعزیری که به هیچ وجه شامل مرور زمان نمی شوند :

۱٫جرایم علیه امنیت(چه داخلی .چه خارجی).

۲٫جرایم موضوع قانون مواد مخدر.

۳٫جرایم اقتصادی »»کلاهبرداری فقط بیش از یک میلیارد ریال شامل مرور زمان نمیشود(نه خود یک میلیارد)

۳)سایر جرایم اقتصادی : هم یک میلیارد ریال و هم بیشتر آن شامل مرور زمان نمی شود.

نکته : پس کلاهبرداری به مبلغ یک میلیاردریال شامل مرور زمان می شود.

إلّا خدایْ یک دَر بر هیچکَس نَبَست إِلّا هزار دَر به ازان بر دِلَش گُشاد

 سَعدیِ شیرازی

خدای ار به حکمت ببَندَد دَری
گشاید به فَضل و کَرَم دیگری

  سُروده‌ای کهن :

ایزد هرگز دَری نبندد بر تو
تا صد دیگر به بهتری نگشاید

( سخنانِ منظومِ أَبوسعیدِ أَبوالخیر ، چ نَفیسی ، ص ۱۱۳ ، ش ۴۹ ؛ و : أُسرار التّوحید ، تصحیحِ شفیعیِ کَدکَنی ، چ : ۱ ، ۱۳۶۶ هـ . ش . ، ۱ / ۳۳۲ ).

رودکی سُروده است :

… دُرُست و راست کُناد این مَثَل خدای ورا
اگـر ببَـست یکی دَر ، هـزار دَر بـگـشـاد

( سخنانِ منظومِ أَبوسعیدِ أَبوالخیر ، چ نَفیسی ، ص ۱۶۷ ) .

ایزد همه ساله هست با مردمِ راد
بر مَرد دَری نبست تا دَه نگشاد
ما را ، بَدَلِ خاربُنی ، سَروی داد
بَرداشت چراغَکیّ و شَمعی بنهاد

( دیوانِ حکیم قطرانِ تبریزی ، از رویِ نسخۀ تصحیحْ شُدۀ مرحومِ محمّدِ نخجوانی ، چ : ۱ ، تهران : انتشاراتِ ققنوس ، ۱۳۶۲ هـ . ش . ، ص ۵۳۰).

هَمو سُروده است :

تا آفریدگار مرا رای و هوش داد
بیکَس تَرَم نیایَد از خویشتَن به یاد
آن روزگارِ شیرین چون باد بَرگُذَشت
این روزگارِ تَلخ همان بگذَرَد چو باد
گر باز روزگار مُساعِد شود مرا
از هرچم آرزوست بیابم تمام داد
هست اوستادِ من به غمِ عشق روزگار
از روزگار بِهْ نَبُوَد هرگز اوستاد
زین صَعبْ تر به رویْ مرا کارها رَسید
زین بَسته تر به دَست مرا بَندها فُتاد
إلّا خدایْ یک دَر بر هیچکَس نَبَست
إِلّا هزار دَر به ازان بر دِلَش گُشاد

( همان ، همان چ ، ص ۴۷۵ ) .

منبع : یادگارستان

بند پ ماده ۵۱۰ ق آدک

جهت اعمال مقررات تعدد جرم موضوع بند پ ماده ۵۱۰ ق آدک  و به تجویز دیوانعالی کشور، دادگاههای کیفری ۱، ۲، انقلاب ،اطفال و نوجوانان ،نظامی و عمومی حقوقی مکلفند به صلاحیتهای ذاتی همدیگر وارد شده وبا لحاظ نهاد تعددجرم رای مقتضی را صادر نمایند.و این امر استثنایی بر امر صلاحیت ذاتی مراجع قضایی است.

ابلاغ دادنامه در موارد ذیل حضوری بوده و اصحاب دعوی می توانند رای را بخوانند و ازآن استنساخ نماید

ابلاغ دادنامه در موارد ذیل حضوری بوده و اصحاب دعوی می توانند رای را بخوانند و ازآن استنساخ نماید:
۱در جرایم منافی عفت چنانچه دادنامه حاوی مطالبی باشد که اطلاع شاکی ازآن حرام است
۲در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی