خیار تخلف از شرط صفت چیست

خیار تخلف از شرط صفت چیست

در معامله عین خارجی ممکن است متعملین صفاتی را از لحاظ کیفیت یا کمیت مورد معامله در ضمن عقد شرط نمایند.اگر صفت شرط شده در ضمن عقد در مال مورد معامله تحقق نداشته باشد طبق ماده ۲۳۵ قانونمدنی کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت و می تواند معامله را فسخ کند و عوض را مسترد کند و یا معامله را به همان نحو که واقع شده است قبول کند بدون انکه حق مطالبه تفاوت قیمت را داشته باشد زیرا ثمن در مقابل صفات قرار نمی گیرد تا با نبود ان از ثمن کثر شود[۱۶].دکتر امامی نیز می فرماید در صورت خیار صاحب خیار یا می تواند معامله را فسخ کند و عوض را مسترد کند و یا می تواند معامله را به همان نحو قبول کند و نمی تواند مطالبه تفاوت قیمت کند زیرا در عقد بیع مقداری از ثمن در مقابل اوصاف مبیع قرار داده نشده است اگرچه موجب پرداخت اضافه شود

چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم

0

ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر

ماده ۲ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر :
هرکس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر به کشت شاهدانه بپرازد علاوه بر امحاء کشت برحسب میزان کشت‌به شرح زیر مجازات خواهد شد:
۱- بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.
۲- بار دوم، ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.
۳- بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و
دو تا پنج سال حبس.
۴- بار چهارم، اعدام.

چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم

0

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
نکته ۱_ درجرایم تعزیری قابل گذشت ،اگرشاکی درمدت یکسال پس ازتاریخ اطلاع ازوقوع جرم شکایت نکند، حق شکایت کیفری اوساقط می شود.
نکته ۲_ هرگاه شاکی قبل ازانقضای مدت مذکورفوت کندودلیلی برصرفنظرکردن وی ازشکایت نباشد،هریک ازورثه ی وی درمهلت ۶ماهه ازتاریخ وفات حق شکایت دارد.

چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم

1+

شرکت درجرم 《ماده ۱۲۵ق.م.ا۹۲》

شرکت درجرم 《ماده ۱۲۵ق.م.ا۹۲》
نکته۱-شرکت هم درجرائم عمدی است وهم غیرعمدی.
نکته۲-شریک درجرم به کسی گفته میشودکه دراعمال اجرایی جرم ،شرکت داشته باشد.
نکته۳-ملاک شرکت درجرم درقانون مجازات ۹۲،شرکت درعملیات اجرایی جرم ومستند بودنِ نتیجه ورفتارمرتکب.
نکته۴-شرط تحقق شرکت درجرم،جرم مستند به عمل همه ی شرکا باشد-شرکاء جرم بالمباشره دروقوع جرم مداخله داشته باشند
نکته۵-شرکت درجرائم غیرعمدی درصورتی مجازات مجرم مجازات فاعل مستقل است که ؟جرم ناشی ازخطای دونفریابیشترباشد

چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم

0

چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم

🔴 چگونه در آزمون مدنی را صد بزنیم
🔴اول از همه دو چیز را باید به ذهن سپرد
اینکه برای قبول شدن نیازی نیست حتما همه دروس را ۱۰۰ یا ۹۰ یا ۸۰ بزنید !
دوم اینکه اگر درسی بنظرتان در جلسه سخت بیاید مطمئن باشید برای همه سخت است و انگشت شمارند کسانی که از پس آن بربیایند
در مورد شیوه خواندن دروس فرض میشود که مخاطبان سطح علمی “مبتدی” دارد و قصد دارد در فرصت ۵ الی ۶ ماهه این درس را در حد عالی (۷۰ الی ۱۰۰ درصد) پاسخ دهد.
اول از همه اینکه فرض میکنیم که در آزمون وکالت سال ۹۵ در درس مدنی با سوالات بسیار سختی مواجه شوید پس خودمان را باید به نحوی آماده کنیم که بتوانیم از پس هرگونه سوالی بر آییم
🔴 بنابراین ابتدا منبع مورد نیاز را بیان میکنیم
منبع اصلی که هر داوطلب باید و بایستی آنها را لزوما مطالعه نماید جزوه حقوق مدنی دکتر محمد حسین شهبازی و کتاب نظم کنونی دکتر کاتوزیان است.
🔴 اما آیا این منابع کافی هستند؟
بایستی گفت برای داوطلبی که درصدی بین ۴۰ تا ۶۰ را نشانه رفته است این منابع کفایت میکند و قطعا با خواندن این دو منبع(بصورت اصولی و صحیح) قادر خواهید بود تا بطور میانگین درصد ۵۰ را کسب کنید و حال اینکه چگونه بصورت اصولی این منابع را بخوانیم در ذیل توضیح خواهم داد.
اما برای داوطلبانی که خواهان کسب درصدی بین ۷۰ تا ۱۰۰ هستند وضع کمی متفاوت است و بایستی علاوه بر این منابع برای داشتن تسلط بیشتر منابع زیر هم مطالعه شوند:
کتاب حقوق مدنی ۴ دکتر صفایی
کتاب حقوق خانواده دکتر صفایی
کتاب حقوق مدنی ۳ دکتر کاتوزیان
کتاب حقوق مدنی ۶ دکتر شهیدی
دوره مقدماتی عقود معین یک و دو دکتر کاتوزیان
🔴 اما چگونه در فرصت کمی از پس این کتب برآییم؟
آنچه که مسلم است خواندن این حجم کتاب برای بیست الی ۳۰ درصد اضافه زدن به صرفه نیست و نه وقت خواندن آن ها است و نه فرصت مناسبی برای خواندن بقیه دروس در اختیارمان میگذارد و باید هرچه وقت داریم صرف خواندن این کتب کنیم.
🔴 اما رمز و راه خواندن آنها چیست؟
چگونه این منابع را در فرصت کم بصورت دقیق و جامع بخوانیم و تسلط پیدا کنیم؟
🔴 پس از آنکه منابع مدنی را در بالا باهم بررسی کردیم نوبت به خواندن آنها میرسد
همانند سایر دروس ابتدا بایستی مدت زمان خواندن این درس را مشخص کنیم که با توجه به وقتتان باید تنظیم شود اما در هر حال بطور ثابت روزی ۳ ساعت را برای خواندن درس مدنی کنار میگذاریم تا آسوده خاطر شویم فرصت بسیار مناسبی را در اختیار داریم.
حال جزوه دکتر شهبازی و نظم کنونی دکتر کاتوزیان و سایر کتب ذکر شده را چگونه و با چه ترفندی بخوانیم؟
🔴 اولین قدم ما خواندن قانون + جزوه دکتر شهبازی است.
باید بدانیم که کتاب نظم کنونی برای یادگیری مدنی نوشته نشده است بلکه همانطور که میبینید نکات تمام کتب دکتر کاتوزیان بطور خیلی مختصر در ذیل مواد مربوطه آمده است و بنابراین کسی که کتب مربوطه را نخوانده مسلما بسیاری از نکات و زیرنویس ها را متوجه نمیشود.
بنابراین دور اول و دوم بایستی ابتدا مدنی را “یاد بگیریم” و چون فرصت خواندن تمام کتب پایه ای را نداریم بهترین منبع جایگزین جزوه دکتر شهبازی است که تا حد زیادی مدنی را بصورت پایه ای آموزش میدهد.
بنابراین دور اول و دوم کاری با کتاب نظم کنونی نداریم و فقط قانون و جزوه دکتر شهبازی را خواهیم خواند.
توصیه میکنیم که روزی ۸ صفحه از جزوه را با مواد مربوطه ی به آن بخوانید و همزمان خلاصه کنید
بعد از اینکه جزوه را به خوبی خواندیم و در دفترچه ای بطور کامل خلاصه نویسی کردیم نوبت به خواندن نظم میرسد
اکیدا توصیه میکنیم که تا وقتی تمام مواد قانون مدنی را نخوانده اید و یاد نگرفته اید به سراغ کتاب نظم نیایید.
مثلا برخی دوستان ماده ۳۰۰ را با زیر نویس هایش ۱۰۰ مرتبه خوانده اند اما هنوز یک مرتبه ماده ۱۰۰۰ را نخوانده و اگر از ماده ۱۰۰۰ سوال بپرسیم قادر به پاسخگویی نیست و تسلطی در آن قسمت ها ندارد
بنابراین اول متن همه مواد را از ماده ۱ تا ۱۳۳۵ ابتدا باید یاد بگیریم و بعد که متن مواد را مسلط شدیم به سراغ نظم کنونی میرویم تا نکات مواد را یاد بگیریم.
پس از اینکه دو الی ۳ دور متن قانون  جزوه را خواندید و مسلط شدید بیایید روزی ۳۵ ماده از مدنی را از روی نظم با دقت بخوانید و حاشیه هایی که بنظرتان مهم است را علامت گذاری کنید(حاشیه هایی که بنظرتان نکته دارند) تا در دور هلی بعد فقط حاشیه هایی که علامت زده اید را بخوانید و وقتتان با خواندن حاشیه های غیر مهم تلف نشود
بعد از اینکه کتاب نظم کنونی را نیز حدود ۲ دور با شیوه بالا بخوانید خواهید دید که تسلط بسیار خوبی در این درس بدست آورده اید.

1+

چگونه تجارت را صد بزنیم

چگونه تجارت را صد بزنیم

 اولین قدم در راستای ۱۰۰ زدن تجارت این است که با انگیزه بسیار بالا تا ۳ ماه روزانه یک ساعت و نیم بصورت منظم به درس تجارت اختصاص دهید.بعنوان مثال هر روز بطور ثابت ساعت ۸ تا ۹:۳۰ صبح را به خواندن تجارت اختصاص دهید و طبق برنامه ای که دارید روزانه ۱۵ الی ۲۰ ماده را بصورت زیرمطالعه کنید

 قدم دوم این است که بدانیم برای این درس چه منبعی بخوانیم:
با وجود منابع مختلفی که پیشنهاد شده است اینجانب تنها خواندن کتاب ساده ساز فرشید فرحناکیان را توصیه میکنم (کتابی  ساده و کامل و همراه با تست و در عین حال جذاب است)

 قدم سوم این است که این کتاب را به چه نحوی بخوانیم:
همانطور که میدانیم کتاب ساده ساز فرشید فرحناکیان بدین صورت است که تمام مواد قانون تجارت در آن است و در ذیل هر ماده تست های مربوط به آن ماده قید شده و اگر نکته ای یا آموزشی برای برخی از مواد یا مباحث لازم بوده نیز در ذیل آن ماده یا ابتدای هر مبحث نوشته شده و توضیح داده شده است
و بنابراین منبع کاملی برای خواندن تجارت است

 برای خواندن این کتاب ابتدا هر ماده را بخوانید و نکته یا خلاصه ی هر ماده را بالای همان صفحه بصورت مرتب بنویسید، سپس تست های ذیل آن ماده را بخوانید و اگر نکته خاصی داشتند نکات تست ها را نیز بالای همان صفحه بنویسید و در کل سعی کنید نکات یا خلاصه ی هر صفحه را بالای همان صفحه بنویسید

 هر روز ۱۵ الی ۲۰ ماده را به این شیوه بخوانید و روز بعد که میخواهید مبحث جدید بخوانید ابتدا نکات بالای صفحه ی مواد روز قبل را سریع مطالعه کنید و سپس مبحث جدیدتان را بخوانید

 پس از پایان هر دور نیز یک دور کامل تست های طبقه بندی شده ی تجارت دکتر قربانی یا رضا شکری را بزنید و نکات آن را در کتابتان یادداشت کنید و پس از پایان دور سوم خواندنتان یک مرتبه کتاب مختصر حقوق تجارت جناب محمد مهدی توکلی را مطالعه کنید

 اگر تمام مواد را با این شیوه ۳ الی ۴ دور بخوانید پس از ۳ ماه به راحتی در درس تجارت مسلط میشوید و میتوانید درصد بسیار عالی در این درس کسب کنید.

0

شرایط شرکت در آزمون قضاوت ۹۵

 شرایط شرکت در آزمون قضاوت ۹۵

 سه درس متون فقه ،اصول و حقوق اساسی از مواد امتحانی  آزمون قضاوت حذف شده است

 استعداد شغلی میتواند شامل تست هوش،عربی،ریاضی و یا ادبیات باشد.

 هزینه ثبت نام در آزمون قضاوت:
🔴 ۱۰۰هزار تومان

 حداقل سن ۲۲ و حداکثر ۴۰ سال مجاز به ثبت نام هستند

0

اخرین مهلت ثبت نام آزمون قضاوت۹۵

 آغاز ثبت نام آزمون قضاوت۹۵

 کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا با مدرک تحصیلی دانشگاهی در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی می توانند از رامروز با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh .org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

 به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه،به نقل از سایت دانشکده حقوق کلیه داوطلبان ثبت نام در آزمون تصدی منصب قضا در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی منصب قضا می توانند از امروز ۲۰ / ۴ /۱۳۹۵ لغایت ۳۰ /۴ /۱۳۹۵ با مراجعه به سایت سازمان سنجش کشور به نشانی www.sanjesh .org نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد.

 داوطلبان لازم است تا پایان کلیه مراحل آزمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند. ضمناً یادآور می شود ثبت نام منحصراً به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان لازم است از طریق سایت سازمان سنجش نسبت به ثبت نام در آزمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در آزمون نمی باشند.
 
🔴 آزمون سراسری قضاوت در مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و طبق روال سال های گذشته دو مرحله ای (تستی و تشریحی) است و پذیرفته شدگان نهایی به مرحله مصاحبه علمی شفاهی راه می یابند.

 لازم به ذکر است این آزمون صرفاً ویژه داوطلبان با مدرک تحصیلی دانشگاهی است و لذا شرایط آزمون حوزوی و زمان برگزاری آن متعاقباً از طریق پرتال جامع معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.

0

لیست قوانین خاص مهم آزمون وکالت

لیست قوانین خاص مهم آزمون وکالت

 مدنی
 ق. اجازه رعایت احوال شخصیه (۱۳۱۲)
ق. حج و اوقاف (۱۳۶۳)
ق. پیشفروش اپارتمان ( ۱۳۸۹)
ق. تملک آپارتمانها ( ۱۳۴۳)
ق.مسئولیت مدنی( ۱۳۳۹)
ق.بیمه اجباری (۱۳۸۷)
مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ ق.مجازات( ۱۳۹۲)
ق.روابط موجر و مستاجر (۵۶٫۷۶)
مواد ۲۶۰ تا ۲۹۹ ق.امور حسبی
ق.حمایت خانواده
ق.حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست ( ۱۳۹۲)

 آیین دادرسی مدنی
ق. شورای حل اختلاف (۱۳۹۴)
ق.دیوان عدالت اداری ( ۱۳۹۲)
ق.اجرای احکام مدنی (۱۳۵۶)
ق.حمایت خانواده (۱۳۹۲ )
ق.نحوه اجرای محکومیت های مالی (۱۳۹۳)
ق.نحوه وصول برخی از درآمد های دولت(۱۳۹۳)

 تجارت
ق.ثبت اختراعات (۱۳۸۶)
ق.اوراق مشارکت (۱۳۷۶)
ق.صدور چک (۱۳۸۲)
ق.اداره تصفیه ورشکستگی(۱۳۱۸)

 جزا
ق.حمایت از کودکان و نوجوانان
ق.حمایت خانواده ( قسمت جرایم و مجازات)
ق.ت.م.م.ارتشا اختلاس کلاهبرداری
ق.راجع به انتقال مال غیر (۱۳۰۸)
مواد ۱۰۵ تا ۱۱۷ ق.ثبت
ق.مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی میکنند(۱۳۰۷)

ق.مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین جعلی
ق.مجازات اشخاصی که در امور سمعی بصری فعالیت میکنند (۱۳۸۶)
ق.مبارزه با قاچاق کالا و ارز( ۱۳۹۲)
ق.صدور چک
قوانین و مواد مرتبط با بحث اصل صلاحیت سرزمینی مادت ۴ ( ق. هواپیمایی ، ق. مناطق دریایی)

✍ آیین دادرسی کیفری:
ق.احترام به آزادی های مشروع
ق.حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر( ۱۳۹۴)
آیین نامه ویژه روحانیت
آیین نامه میانجیگری (۱۳۹۴)
ق.مطبوعات (۱۳۷۹)
مواد قانونی مربوط به صلاحیت دادگاه انقلاب
مواد قانونی مربوط به ضابطین دادگستری در زیر نویس ماده ۲۹

0

نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد سوال شماره ۸:

نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد

سوال شماره ۸:
رابطه ساعت با زمان مثل رابطه:
۱) بادنما است با باد
۲) دماسنج است با دما
۳) قطب نما است با قطب
۴) هواسنج است با گرما

زمان پاسخ دهی: ۵ دقیقه

 پاسخ صحیح: گزینه ۲

0

نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد سوال شماره ۶

 نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد

سوال شماره ۶:
رابطه دگمه با زیپ مثل رابطه:
۱) نخ است با سوزن
۲) لباس است به پارچه
۳) روغن است به نباتی
۴) ویتامین است به بهداشت

زمان پاسخ دهی: ۵ دقیقه

 پاسخ صحیح: گزینه ۳

0

نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد سوال شماره ۴:

نمونه سوالات استخدامی ، هوش و استعداد

سوال شماره ۴:
رابطه زمین با سیارات مثل رابطه:
۱) جزء است با کل
۲) مفرد است با جمع
۳) ساده است با مرکب
۴) کوچک است با بزرگ

زمان پاسخ دهی: ۵ دقیقه

 پاسخ صحیح: گزینه ۱

0